સંક્ષિપ્ત માહિતી

સ્થાપના વર્ષ                        :    ૧૯૩૮

અનુદાન                              :    અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન

વ્યવસ્થા                              :    મા.જે.પુસ્તકાલય, વ્યવસ્થાપક મંડળ

વાચક્સેવાઓ

              સામાન્ય સેવા        :   વર્તમાનપત્રો - સામયિકો

                                         :   અધ્યયન (સંદર્ભ) 

                                         :   અધ્યયન (વિદ્યાર્થી)

               ગ્રંથપરિક્રમણ       :   વયસ્ક

                                         :   બાળકિશોર  

                                         :   મહિલા  

                                         :   ફ,બા.પુ

                                         :   ફ.મ.પુ

                                         :   નવા પશ્ચિમઝોન ફ.બા.પુ.

                                         :  શાખા પુસ્તકાલયો (વિજયનગર, કાલુપુર, નરોડા, સરસપુર, હિંમતલાલપાર્ક,

                                            મણીનગર,વાસણા,વેજલપુર તથા વાચનાલય અમરાઈવાડી)

                                         :  વયસ્ક

                                         :  બાળકિશોર

                                         :  આંતર ગ્રંથાલય

પ્ર-લેખન માહિતીસેવા           :  અનુલય (સંદર્ભ સેવા)

                                         :  માહિતી

                                         :  પ્રતિલિપિ

વિભાગીય                           :  બાળ-કિશોર વિભાગ

                                         :  બાળસંગ્રહાલય

                                         :  મહિલા વિભાગ

વિસ્તરણ                            :   શાખા પુસ્તકાલય

                                         :  ફરતું બાળ પુસ્તકાલય

                                         :  મહિલાઓ માટેનું ફરતું પુસ્તકાલય

                                         :  નવા પશ્ચિમઝોન ફ.બા.પુ.

                                         :  પંડિત સુખલાલજી પ્રજ્ઞાચક્ષુ શ્રાવ્ય વિભાગ

                                         :  આર્ટ અને પિક્ચર ગેલેરી

                                         :  ડિજીટલ લાયબ્રેરી

                                         :  ગ્રંથ પ્રદર્શન

                                         :  સીડી - ડીવીડી-વીસીડી

                                         :  સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ

                                         :  વિસ્તરણ પ્રવૃત્તિઓ

                                         :  કોમ્પ્યુટર

                                         :  શાખા પુસ્તકાલય – વિજયનગર

                                         :  અજીત ભગત પુસ્તકાલય - કાલુપુર

                                         :  શાખા પુસ્તકાલય - નરોડા

                                         :  શાખા પુસ્તકાલય – સરસપુર

                                         :  શાખા પુસ્તકાલય - હિમ્મતલાલ પાર્ક

                                         :  વાચનાલય - અમરાઈવાડી

                                         :  આત્મા સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી લાયબ્રેરી - મણિનગર

                                         :  ગચ્છાધિપતિ આચાર્યશ્રી સુબોધ સાગર સુરિશ્વરજી મહારાજશ્રી  લાયબ્રેરી – વાસણા

                                         :  ડૉ. શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જી લાયબ્રેરી – વેજલપુર

MJ Library

Time : 7:30 am to 7:30 pm

Reading Time : 7:30 am to 10:00 pm

Membership Fee

Annual fee : 200 Fee + 300 Deposite  =  Rs. 500 

Lifetime Membership : Rs. 1500

Login Module

Who's Online

We have 26 guests and no members online